می خواستم آروزئیم را برای تو بگویم
ولی چه کنم
تو خود آروزی منی

 

 

................................ 

 

 

با مهری که از مهر تو به دل خویشتن مهر ورزیدم
مهرهائیم همه به مهرهایت اونس گرفت

مهر های دل خویش فراموش کردم
که شاید بامهرهایت بنوانم دل مهربانت را به دست بیاورم

 

 

 

 

 

...................

دلم گرفت
قلبم شکست
چشمم بست وبه خواب رفت
راهم به بن بست رسیده است
از این همه در به دری روزگار خویش

 

اینا چون روز مهدی موعود بخاطر ان بالا مرد

امیدوارم همگی لیاقت اینو داشته باشیم که باشیم همین

خدا تو............. 


دسته ها : حرفهای از تب
شنبه بیست و ششم 5 1387
X